Шнек

Шнек

Мега Метал 01 ЕООД произвежда както обикновени шнекове за транспорт на зърно, така и изваждащи шнекове за силози. Шнекът за транспорт на зърно се състои от тяло, което може да бъде тръбно или коритообразно, в зависимост от необходимостта на транспортната система. Изваждащите шнекове за силози са оборудвани допълнително с шибри и направляващи механизми за отваряне, изнесени извън силоза,благодарение на което силозът може безопасно да бъде изпразван от зърно. Командният център първо отваря централния шибър, като не позволява на другите шибри да се отварят. След като потокът зърно от централния шибър завърши, междинните шибри се отварят. Задвижващият редуктор е монтиран директно върху оста на шнека, обезпечавайки по-ефективна и безопасна експлоатация на шнека.