Силози с плоско дъно

Плоски-базирани силози

За да носи вертикалните сили, които оказват влияние върху силоза, и за целите на предоставяне на максимална здравина, се използва бетонен фундамент, положен върху повърхността на силоза. Бетонният фундамент на OBIAL перфектно прехвърля натиска от зърното върху страничните повърхности на силоза.