Клапа

Клапа

Клапите насочват потока зърно в необходимата посока. Изработени от поцинковани листове, клапите са разполагат под изхода на елеваторната глава. Клапите насочват потока зърно в необходимата посока. Вътрешното покритие на клапата не позволява освобождаването на прахови частици. Посоката на зърнопотока може да се променя по желание с помощта на превключвател. Двигателите и сензорите могат лесно да бъдат разглобявани и заменяни, в случай на отказ или неизправност.