Качество

Altuntaş Grup успешно е въвела международните стандарти за качество и след получаването на сертификати TS EN ISO 9001: 2008 и DIN EN ISO 9001: 2008, продължава да подобрява своите проекти на базата на тези стандарти. OBIAL въплъщава следните принципи за качество на продукцията, навременна доставка, бърза и ефективна техническа поддръжка и нарастващ ангажимент по обслужването с цел спечелване доверието на своите клиенти:

 

  • Производство с внимание към международните стандарти за управление на качеството;
  • Реализация на доверието на клиента от експертен персонал и следпродажбена поддръжка;
  • Разработка на автентични идеи за системи за съхранение на зърно, ориентирани към индивидуални решения;
  • Насочване на сектора с R&D проекти, предприети за да отговорят на променящите се нужди;
  • Информиране на клиентите за развития в сектора;
  • Поставяне на удовлетворението на клиента на преден план в производствените и обслужващи дейности;
  • Поддържане на корпоративния имидж и доверието на клиента чрез подобряване на ефективността, намаляване на разходите и непрекъснато подобряване на качеството.